Database

Az adatbázis fejlesztése a projekt következő fázisában valósul meg: szakirodalom, térképek, archív fotók, utcaképek, részlet gyűjtemények, stb. elemeket fog tartalmazni. Részletek hamarosan.

Az adatbázis fejlesztése a projekt következő fázisában valósul meg: szakirodalom, térképek, archív fotók, utcaképek, részlet gyűjtemények, stb. elemeket fog tartalmazni. Részletek hamarosan.


Hasznos oldalak:

● Debrecen Megyei Jogú Város Szabályozási Terve

http://erda.hu/hu/debrecen-megyei-jogu-varos-szabalyozasi-terve

● Debrecen Településképi Arculati Kézikönyv, 2017

https://www.debrecen.hu/assets/media/file/hu/11874/telepuleskepi-arculati-kezikonyv-2018.pdf

● Debrecen helyi védett épületeinek listája, 2020. április, p. 130.

https://www.debrecen.hu/assets/media/file/hu/26766/2020-debrecen-megyei-jogu-varos-onkormanyzatanak-kozlonye.pdf

● Debrecen műemlékjegyzéke, 2013.

http://docplayer.hu/1522071-Debrecen-muemlekjegyzeke-2013.html


Térképek, légi felvételek:

● Debrecen térkép 1752

https://maps.hungaricana.hu/hu/OSZKTerkeptar/107/view/?bbox=-5543%2C-5937%2C9677%2C208

● Debrecen 1872-ben az országos kataszteri térképen

https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=2400743.3629950834%2C6026612.840314989%2C2415868.3399670124%2C6031390.154582812

● Debrecen város szabályozási térképe 1930. - Borsos József

https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/34853/view/?bbox=-8400%2C-11089%2C19065%2C0

https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/34852/view/?bbox=-8910%2C-11501%2C19575%2C0

● Légi felvételek 1930-ban Debrecen városközpontjáról

https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/37378/view/?pg=237&bbox=-1415%2C-7752%2C12183%2C200

● Légi felvételek 1968 és 1978 között

https://www.fentrol.hu/hu/


A közelmúlt publikációi a cívis lakóházakról:

● Dr. Horváth Péter: Archaikus cívisházak „építőkockái” avagy céhes és manufakturális téglaelőállítás Debrecenben. In: Cívisporta 2020/2

https://civisporta.hu/CP/civisporta_2020_2.pdf

● Debrecen legszebb cívis házai, 2020.09.10.

https://visitdebrecen.com/hu/hot-now/debrecen-legszebb-civis-hazai/

● Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék - nyári felmérő tábor 2015. - 33 cívis lakóház homlokzat és falmetszet rajza

https://epitesz.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/2016felmero.pdf

● Harangi Attila: Kortárs design műhely Debrecenben – egy cívis lakóház újragondolása, 2019.08.02.

http://epiteszforum.hu/kortars-design-muhely-debrecenben-egy-civis-lakohaz-ujragondolasa

● Harangi Attila, Löki Viktor: A cívisek házainak nyomában. In: Egyetemi Élet  2019. október - 2020. november

https://issuu.com/debrecenhazai/docs/a_civisek_hazainak_nyomaban

https://unideb.hu/hu/egyetemi-elet

I. rész In: 58/2 Egyetemi Élet 2019. október,  II. rész In: 58/4 Egyetemi Élet 2019. november, III. rész In: 58/6 Egyetemi Élet 2019. december, IV. rész In: 58/8 Egyetemi Élet 2020. március, V. rész In: 58/10 Egyetemi Élet 2020. május, VI. rész In: 59/4 Egyetemi Élet 2020. november

● Dr. Horváth Péter: Cíviskarakter Debrecen építészetében. In: Cívisporta 2018/2

https://epa.oszk.hu/03300/03326/00004/pdf/EPA03326_civisporta_2018_2_183-232.pdf


Szakirodalom

● Zoltai Lajos: Vázlatok a debreceni régi polgár házatájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1937.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_DERI_1937/?pg=160&layout=s

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_DERI_1936/?pg=100&layout=s

● Ecsedi István: A debreceni népi építkezés. In: Néprajzi Értesítő, 1912.

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/NeprajziErtesito_1912/?pg=168&layout=s

● Sápi Lajos: Újsorosi házak Debrecenben. In: Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1972. Debrecen, 1974.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_DERI_1972/?pg=302&layout=s

● Sápi Lajos: Debrecen település- és építéstörténete. Debrecen: Déri Múzeum Baráti Köre, 1972.

https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2048128/135904.html

● Balogh István: A cívisek világa (Debrecen néprajza). Budapest: Gondolat Kiadó, 1973.

https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/406003/default/doc_url/A_civisek_Vilga_Balogh_Istvn.pdf

● Kőszeghy Attila, Sasváry Andrea: Kapuk - ablakok - ornamensek Debrecen belvárosában. Debrecen, 1985.

● Gellér Ferenc: Debrecen műemléki katasztere. Debrecen: Piremon, 1987.


Források

● Városközpont magazin - Debreceni Várostörténet, Gellér Ferenc és Papp József tanulmányai számos épületről

http://www.varoskozpont.hu/wp-content/uploads/magazine/debreceni_varostortenet/

● Debreceni Képes Kalendárium _ 1901-1948

http://fulltext.lib.unideb.hu/journals/bin/tibi.cgi?fi=dkk

Debrecen Nagy-váradi Értesítõ _ 1846-1895

http://fulltext.lib.unideb.hu/journals/bin/tibi.cgi?fi=dne

http://fulltext.lib.unideb.hu/journals/bin/tibi.cgi

● Dr. Zelizy Dániel: Debreczen sz. királyi város egyetemes leírása. Debrecen, 1882.

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_MonografiaVaros_DebreczenSzabadKiralyiVarosEgyetemesLeirasa/?pg=0&layout=s

● Szűcs István: Szabad királyi Debreczen város történelme III. Debreczen, 1871.

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_MonografiaVaros_DebrecenVarosTortenelme_3/?pg=0&layout=s

● Hajdú-Bihari kéziratos térképek - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 18. Debrecen, 1982.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Lk_18/?pg=0&layout=s

● Balogh László: Debrecen város utcanévkatasztere, 2007.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Lk_30/?pg=0&layout=s

● Gazdag István: Debrecen város történeti kronológiája. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve

1850-1880 _ https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Evk_16/?pg=174&layout=s

1881-1900 _ https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Evk_17/?pg=178&layout=s

1901-1911 _ https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Evk_18/?pg=218&layout=s

1912-1920 _ https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Evk_19/?pg=206&layout=s


Debrecen irodalmi művekben

● Térey János: Boldogh-ház, Kétmalom utca – Egy cívis vallomásai. Jelenkor Kiadó, 2020

https://www.epa.hu/00300/00381/00247/pdf/EPA00381_kortars_2019_05_010-016.pdf

Térey János: Jeremiás avagy Isten hidege. Magvető Kiadó, 2009.

● Szabó Magda: Ókút. 1970.

https://reader.dia.hu/document/Szabo_Magda-Okut-1109

Szabó Magda művei:

https://hvg.hu/tudomany/20171005_szabo_magda_konyvei_ingyen_letoltes_ekonyv_olvasas_konyvek_pdf_szabo_magda_szuletesenek_100_evforduloja_magda_szabos_100th_birthday

● Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig. Athenaeum Kiadó, 1920.

https://mek.oszk.hu/00900/00991/00991.htm

1960-ban Ranódy László rendezésében filmet fogattak a regényből Debrecenben, többek között a Cserepes utca 23. számú egykori cívisházban

https://filmkereso.filmarchiv.hu/#l%C3%A9gy%20j%C3%B3%20mindhal%C3%A1lig//////1//75000261

online elérhető:

https://videa.hu/videok/humpeszter-szilveszter/film-animacio/legy-jo-mindhalalig-moricz-zsigmond-nemzeti-filmalat-UstmJkgyc.IAjlgfM