Blog
A városi szintezés öntöttvas falitábla jelölései
A városi szintezés öntöttvas falitábla jelölései

Image


Frissítve: 2021.02.28.


A legrégebbi debreceni magasságmérést az 1850-es, 1860-as években végezték, ebből az önálló városi szintezési hálózatból azonban egyetlen használható magasságjegy sem maradt fenn. 1876-ban Zichermann Mihály mérnök készítette el a városi szintezést, amelyet peremes falitáblákkal jelöltek. Ez a hálózat több, mint 220 alappontot tartalmazott. 1958-ban mintegy 150 falitábla volt még meg belőlük,egészen kifogástalan állapotban. Mindebből 2020-ban eddig 32 darabot találtunk meg. Az eredeti alappont vázlatot a debreceni Levéltár őrzi: „Debreczen sz.kir. városa lejtmérezésének átnézeti térképe. Rajzolta Zichermann Mihály 1876.” 

Zichermann kiinduló alapszintül a debreceni városháza küszöbe fölött 4,0 m magasságban levő hasonlítósíkot választotta, s annak tszf. magasságát 121.70 m-nek határozta meg. 1909-ben és 1910-ben a meglévő ponthálózat felhasználásával új városi háromszögelési hálózatot készítettek trigonometrikus módszerrel. 

A háború után a károk helyreállításával, valamint a városfejlesztéssel kapcsolatosan szükségessé vált munkálatok során igen érezhetővé vált mind a régi városi szintezési hálózat peremes tábláiban bekövetkezett, mintegy 27—28%-os pusztulás, mind a város területén levő szintezési alappontok magassága közt levő, egyes esetekben métereket kitévő alapszintkülönbség. Ezért a városi tanács teljesen új, szabatos városiszintezési hálózat kifejlesztését határozta el. Erre 1954-ben került sor. 

Bendefy László: Szintezési munkálatok Magyarországon1820–1920. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958. p. 329-334. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKonyvek_018/?pg=339&layout=s


Több ház lábazatában is megtalálhatóak a városi szintezés magassági alappontjait jelölő öntöttvas falitáblák. A város címerével díszített, "Városi vízszínelés" feliratú táblák bal oldalán római számmal jelölték az állópont számát, a jobb oldalon pedig magát a magasságot "3 400 a sík alatt". "A megadott magasság az öntöttvas táblának a faltól elálló felső peremére vonatkozik; azt mondja meg, hogy a konzol teteje milyen magasan van a viszonyítás alapjául szolgáló helyhez képest."  

Forrás: Noéh Ferenc: Régi magassági jegyek Budapesten 

http://www.bpht.hu/historiak/89.pdf 


Az 1872-es kataszteri térkép alapján akár már állhattak is a megjelölt házak a legrégebbi, 1876-os városi szintezés idején, (így akár a házak építési idejének meghatározásánál is fontos lehet) amit a pesti 1863-as tábla analógiája is alátámaszt, hogy a XIX. század végén készültek a debreceni szintezés falitáblái. Viszont a Mester utca 27. számú ház biztosan  később épült, 1904. után, mégis van a lábazatában falitábla. (a régi ház elbontásakor mementóként, díszként újra beépthették az addig ottlévő táblát, vagy akár a régi ház alapfalainak meghagyásával, ráépítésével is építették az újat, mint megannyi esetben, a Nagytemplomnál is)

Jelenleg (2021. február 28.) 36 darabot találtunk meg Löki Viktor, Szabolcsi Kristóf, Vajda Tamás, Kis Tamás, Gáspár János, Besenyei-Kovács Mária,  Horváth Péter és Kulcsár József segítségével. 

Ha valakinek vannak további információi a jelölő hálózatról, vagy tudomása van további falitáblákról, szívesen veszem a kiegészítést. 


Harangi Attila


Az egyes házakon lévő jelölések részletesen: 


Image

Bajcsy-Zsilinszky utca 26-28. - Vajda Tamás jóvoltából


Image

Jókai utca 14.


Image

Erzsébet utca 15. (valószínűleg)


Image

Veres u. 21.


Image

Rákóczi u. 59.


Image

Zöldfa u. 13.


Image

Ajtó u. 28.

https://www.debrecenhazai.hu/kataszter/ajto-u-28


Image

Nyíl utca 36. - Horváth Péter jóvoltából


Image

Kossuth utca 63.  - Szabolcsi Kristóf jóvoltából


Image

Dósa nádor tér 2 _ fotó: Besenyei-Kovács Mária


Image

Széchenyi és Nyugati utca sarok (ez az egy szó szerint a sarokban van)


Image

Széchenyi és Szepességi utca sarok _ Vajda Tamás jóvoltából


Image

Széchenyi u. 1 _ Vajda Tamás jóvoltából


Image

Iparkamara utca 14. (Varga utca sarok)


Image

Szepességi utca 37.


Image

Szent Anna utca 66.

https://www.debrecenhazai.hu/kataszter/szent-anna-u-66


Image

Református Kollégium a Fűvészkert utca felől - Gáspár János jóvoltából


Image

Rákóczi utca 36.


Image

Miklós és Iskola utca sarok


Image

Kölcsey utca 9. - Kis Tamás jóvoltából


Image

Kígyó utca 16.


Image

Arany János és Mácsai Sándor utca sarok - Vajda Tamás jóvoltából


Image

Ajtó utca 10.


Image

Baross utca 13. - Szabolcsi Kristóf jóvoltából


Image

Csapó utca 60.


Image

Csonka utca 3.


Image

Darabos utca 31.


Image

Eötvös utca 58.


Image

Hatvan utca 40.

https://www.debrecenhazai.hu/kataszter/hatvan-u-40


Image

Lorántffy és Cegléd utca sarok


Image

Mester utca 27.

https://www.debrecenhazai.hu/kataszter/mester-u-27


Image

Maróthi György és Meszena utca sarok


Image

Rákóczi utca 11.

https://www.debrecenhazai.hu/kataszter/rakoczi-u-11


Image

Rákóczi utca 50.

https://www.debrecenhazai.hu/kataszter/rakoczi-u-50


Image

Vígkedvű Mihály utca 31. - fotó: Löki Viktor


Image

Csokonai és Zúgó utca sarok
További jelölési formák:

Image

Pereces és Busi utca sarok

https://www.debrecenhazai.hu/kataszter/pereces-u-4


Image

Szent Anna utca 7. egyemeletes ház


Image

1931-ben épült Postahivatal a Hatvan utcán